Владимир Хинев

Владимир Хинев

Ключът към успешно преминатия шофьорски курс се дължи на квалифицирания инструктор по кормуване, който ще Ви придаде своя опит и ще Ви научи на всичко необходимо, за да шофирате сами.

За мен

Аз съм Владимир Хинев и съм инструктор по кормуване, който обучава кандидат-шофьори в категория “В” над 15 години в една от най-големите автошколи в Шумен.

Мое задължение е да помогна на кандидат-шофьорите да преминат успешно своя шофьорски курс чрез придобитите способности и цялостното разбиране.

Всеки един от кандидат-шофьорите притежава свой стил на обучение и моя цел е да се придържам към неговите постижения със спокойствие и търпение.

Какво получават моите курсисти?

Успешно преминатият шофьорски курс се осъществява благодарение не само на положените усилия на моите курсисти, но и на улесненото обучение, което сме създали за Вас.

График

1. Създаване на график

Индивидуален и гъвкав график съобразен с вашите възможности.

Знания

2. Придобиване на знания

Работа с квалицифициран инструктор по кормуване с дългогодишен опит.

Материали

3. Отлична подготовка

Безплатни учебни материали за вашето обучение.

Изпит

4. Успешно преминаване

Реални теоретични познания и практическа подготовка, гарантиращи крайните цели.

Какво представлява и как протича един шофьорски курс?

Шофьорският курс представлява обучение върху двете основни части, през които преминава всеки един курсист за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Теоретично обучение

Теоретична подготовка за шофьорски курс

Теоретичното обучение протича под формата на лекции с обща продължителност 40 учебни часа в рамките на две седмици. По време на обучението на курсиста се осигурява безплатно помагало, включващо всички изпитни въпроси и достъп до мобилно приложение.

Практическо обучение

Автомобил по кормуване

Практическото обучение протича под формата на управление на автомобил в населено и извън населено място с обща продължителност 30 учебни часа. Маршрутите осигуряват на курсиста да придобие умения за съобразителност и ловкост при шофиране в ежедневното движение и метеорологични явления.

Какви са условията за започване на курс?

Необходимите условия за започване на шофьорски курс в категория “В” са изискванията за навършени 17 години и 9 месеца, както и диплома за завършено основно образование.

За да бъде допуснат до държавен изпит по теория и държавен изпит по кормуване, е нужно всеки курсист успешно да е положил вътрешен изпит по всяка една от частите (теория и практика).

Теоретичният изпит по познания се състои върху решаване на изпитен тест (листовки) от 45 въпроса в рамките на 40 минути.

Практическият изпит по кормуване се състои върху управление на автомобил в градски условия пред изпитващ от ДАИ - Шумен в рамките на минимум 25 минути.

Опреснителни часове

На вече придобилите шофьорска книжка, но нуждаещи се по една или друга причина от професионална помощ се предлагат опреснителни часове.

Опреснителните часове, освен кормилни часове, включват и безплатно помагало, което ще Ви помогне да придобиете по-голяма увереност на пътя.